Menu

Financiële injectie voor MKB Maakindustrie

02 juli 2020

Na een vliegende start en vervolgens veel geduld is 2 juli 2020 de MKB-deal Maakindustrie Utrecht-West ondertekend door Staatssecretaris Mona Keijzer en Gedeputeerde Robert Strijk. Hiermee werken we als TechNet Amstel & Venen samen met Provincie Utrecht, het mkb, een aantal onderwijsinstellingen en nog meer partners aan een toekomstbestendige maakindustrie met toegang tot voldoende technisch personeel.

De maakindustrie is een sector met een grote groeipotentie, met banen voor afgestudeerden van alle opleidingsniveaus. Een van de belangrijkste knelpunten voor het mkb in Utrecht-West is de kwalitatieve en kwantitatieve aansluiting van (technisch) onderwijs op de arbeidsmarkt. Een groot tekort aan goed geschoold technisch personeel zet de groei van veel maakbedrijven onder druk. Digitalisering en robotisering vragen bovendien om nieuwe kennis en vaardigheden, en veranderen daarmee de eisen ten aanzien van (nieuw) personeel.

Overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen gaan zich via deze MKB-deal gezamenlijk inspannen voor goed technisch onderwijs dat aansluit op de praktijk. De doelstelling van het project is het mkb in Utrecht-West te voorzien van voldoende en adequaat opgeleide vakmensen.

De MKB-dealpartners kiezen voor steun aan drie vernieuwende technische onderwijsvormen, met directe sturing vanuit het mkb: de Technohub in Woerden (basisonderwijs, VMBO en HAVO/VWO en zij-instromers), M.A.K.E. Center; het Vakcentrum voor de maakindustrie in Nieuwegein ((post)initieel MBO) en de Makerspace in Mijdrecht (basisonderwijs, MAVO/HAVO/VWO). De geografische spreiding van de drie initiatieven garandeert dat veel jongeren en studenten worden bereikt. Door de brede aanpak is er voor alle opleidingsniveaus een doorlopende leerlijn.

Lees hier meer over de MKB-deal en een interview met Paul Oosterlaken, voorzitter Woerdens Techniek Talent en directeur machinefabriek Kiremko en Jan van Walraven, voorzitter raad van Commissarissen OBM Midden-Nederland.