Scholen

Als leerkracht doet u iedere dag u uw stinkende best …

… om uw leerlingen zoveel mogelijk te leren. Te laten ervaren. Te adviseren. Zodat ze na hun opleiding goed voorbereid aan de slag kunnen. Maar dan moeten ze wel eerst een baan hebben. Dat blijkt vaak nog de grootste uitdaging. Kiest uw leerling voor een technisch profiel? Dan is dát geen zorg.

meiden-aan-de-slag-in-branchehoek-robotica.jpg lespakketten.jpgleerlingen-driehuis-aan-de-slag-met-knikkerbaan(1).jpg

 Als de banen ergens voor het oprapen liggen …

 … dan is het wel in de techniek. Natuurlijk is het vinden van een baan noodzakelijk. Maar om nu voor technisch profiel te kiezen, terwijl je 2 linkerhanden hebt en je er totaal niets boeiend aan vindt. A lá! Maar vaak blijkt dat jongeren tijdens hun opleiding niet goed weten welke banen er in de techniek allemaal zijn. En of ze zoiets leuk vinden. Er blijkt een grote groep jongeren te zijn die er later pas achterkomt dat een technische baan juist wel bij ze past.

Om die mosterd na de maaltijd te voorkomen …

... onderneemt TechNet Amstel & Venen actie. Wij helpen docenten van basis- en middelbare scholen in De Ronde Venen, Nieuwkoop en Uithoorn om jongeren te enthousiasmeren voor techniek.

Techniekactiviteiten voor scholen   

Klik op bovenstaande activiteiten voor meer informatie. Wilt u meedoen met uw school? Meld u aan.

Inspiratie voor techniekonderwijs

Speciaal voor docenten, decanen en management biedt TechniekTalent.nu kennis, informatie, tips en tools om scholieren en studenten te interesseren voor techniek en hen te begeleiden bij hun profiel- en beroepskeuze.

Enkele voorbeelden; 

  • Special Didactief met inspirerende artikelen over techniekonderwijs op basischolen. 
  • Video 'De 7 werelden van techniek' laat jongens en meiden van het vmbo zien dat een toekomst in de technische of bètasector veel mogelijkheden biedt.