Menu

Gedragscode Vrijwilligers

Binnen elke organisatie moeten duidelijke regels worden afgesproken zodat we weten hoe we met elkaar omgaan. Dit zorgt voor een gezellige en veilige omgeving. 

De gedragscode bestaat uit regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers. 

Regels voor iedereen 

  • Transparantie. Wees open, helder en zichtbaar in wat je doet. Alles wat je doet, bespreekt, of online communiceert is oprecht, eerlijk en gepast, en mag door anderen worden gezien of gecontroleerd. 
  • Wees respectvol. Toon respect in woord en daad naar deelnemers en anderen, ook als deze er niet bij zijn. 
  • Samen zorgen we voor elkaar. Zorg actief voor een open cultuur, door naar elkaar te luisteren en opbouwend met elkaars feedback om te gaan. Luister naar elkaars tips en waarschuwingen. Spreek elkaar aan op gedragsregels, en betrek hier ook de leiding in. 
  • Fysieke aanraking door begeleiders, en door andere deelnemers wordt niet op prijs gesteld. Ongewenste aanraking dien je – in alle vormen – actief te vermijden. 

Regels voor begeleiders

  • Wees zichtbaar. Geen geheimzinnigheid als je als begeleider met een jonger iemand samenwerkt. Geen één op één momenten in niet zichtbare of afgesloten ruimte. Maak melding als dit wel lijkt te gebeuren.
  • Bij contact buiten de MakerSpace/workshopruimte met deelnemers, zorg dan altijd dat dit in groepsverband gebeurt en/of zorg actief voor voldoende zichtbaarheid.
  • Op Social media voorkom je als begeleider een één op één chat met een jonger iemand, en betrek bij voorkeur ook anderen en/of ouders in de online chat en/of discussie. Email en online discussie blijft altijd ter inzage beschikbaar.
  • VOG – voor alle vrijwilligers MakerSpace die met kinderen omgaan wordt een VOG aangevraagd.

 techniek-driedaagse-44-kopie.jpg