Training Het geheim van een goede gastles of bedrijfsbezoek

Een gastles of bedrijfsbezoek waardoor jongeren enthousiast worden over techniek. Daarvoor is meer nodig dan passie voor je vak. Hoe speel je in op de belevingswereld en interesses van de leerlingen? Hoe spreek je hen aan in begrijpelijke taal? Hoe kun je hen boeien en nieuwsgierig maken?

Voor wie?

Speciaal voor professionals uit het bedrijfsleven die gastlessen en/of bedrijfsbezoeken willen verzorgen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Inhoud van de training

In deze training biedt TechniekTalent.nu handvatten, tips en inspiratie voor goede, effectieve gastlessen en bedrijfsbezoeken. Centrale vragen tijdens de training zijn: Wie zijn deze leerlingen en hoe spreek ik hen aan? Hoe geef ik een gastles die enthousiasmeert? Hoe doen anderen het en wat kan ik van hen leren?

Waar en wanneer?

De training is van 12.30 tot 17.00 uur en vindt plaats op verschillende data en locaties in het land. Deelname is gratis. 

Wilt u deze training volgen?

Meer informatie vindt u op de site www.gastlessenzogeregeld.nu. U kunt zich ook direct aanmelden